All for Joomla All for Webmasters
  NOVICE ·   DOGODKI ·   +386 (1) 500 75 00

PROJEKTI OŠ KOSEZE

Projekti in aktivnosti v katere so vključeni naši učenci in učitelji

DOBRE VESTI IZ NAŠE ŠOLE IN MESTA

Vodja projekta: Ivana Madronič Čelić

Sodelujoči: Dušan Čerček in ostali sodelujoči učitelji

Učenci v tem projektu predstavijo šolo, mesto in deželo, iz katere prihajajo, zbirajo lepe misli, opisujejo dobra dejanja v neposredni okolici − v šoli in zunaj nje …

 

Zapisane prispevke pošljejo po e-pošti, najboljše objavijo na spletnih straneh vseh sodelujočih šol in v šolskih glasilih ter o prispevkih izmenjajo mnenja po e-pošti.

 

 

Splošni cilji projekta:

 • odkrivati dobro in lepo v nas samih, v naši neposredni okolici in v našem mestu,
 • vzpostavljati prijateljske vezi med mesti po vsem svetu,
 • spoznavati različne dežele in kulture,
 • učiti se pozitivnega doživljanja sveta,
 • razvijati pozitivne vrednote,
 • uriti pisanje neumetnostnih besedil,
 • povezovanje različnih medijev.

 

V projektu sodelujejo učenci različnih slovenskih osnovnih šol 3.–9. razreda.

SODELUJOČI

NALOGE

ČASOVNA OPREDELITEV

Učenci 3. – 9. razreda
Nosilna tema: Drugačnost in vrednote
Celo šolsko leto
Soustvarjanje spletnega časopisa: poročila o našem ustvarjanju na temo voda pri nas in v svetu – najboljši izdelki bodo objavljeni v publikaciji
Celo šolsko leto
Videokonference na različne teme
Celo šolsko leto
Medmestna, mednarodna izmenjava
Po dogovoru
Sodelovanje v drugih Unesco projektih, povezanih z Dobrimi vestmi:

 • Z odra na oder − OŠ Leona Štuklja Maribor,
 • Tabor ustvarjalcev dobrih vesti – OŠ XIV. divizije Senovo.
Februar 2017
Junij 2017
Pričakovani dosežki
Učenci bodo razvili pozitivni odnos ohranjanja slovenske kulturne dediščine in okolja, v katerem živijo:

 • spoznali bodo, kaj jih druži,
 • znali bodo najti dobro in pozitivno v vseh nas.
16
Feb

NASTOP ORFF-OVCEV NA 20. SREČANJU Z ODRA NA ODER

Maribor, Slovenija
16.02.2017

Tudi letos se je naša ORFF skupina udeležila tradicionalnega srečanja Z odra na oder na OŠ Leona Štuklja v Mariboru.

Preberi več

KJE NAS NAJDETE

Osnovna šola Koseze Ljubljana
Ledarska ulica 23
1000 Ljubljana

Telefon: 01 500 75 00
Telefax: 01 500 75 11

         

KONTAKT ŠOLSKIH SLUŽB

Računovodstvo: 01 500 75 07

Psihologinja: 01 500 75 12

Pedagoginja: 01 500 75 06

Vodja prehrane: 01 500 75 08

Knjižnica: 01 500 75 13

ODPIRALNI ČAS ŠOLE

GLAVNI VHOD

Od 6.15 - 8.20 ter od 14.00 dalje.

Izven navedenega časa je vstop v šolo možen ob prisotnosti dežurnega učenca oz. receptorja ter s pomočjo zvonca v tajništvu.

STRANSKI VHOD

Od 7.20 - 8.30 ter od 14.30 - 16.00.

ODPIRALNI ČAS PARKIRIŠČA

Zapornica je dvignjena:

Od 6.00 - 7.20 ter od 15.00 dalje.

Od 7.20 do 8.10 je možen dostop do parkirišča le za starše učencev 1. razredov ob prisotnosti za to pooblaščene osebe.