All for Joomla All for Webmasters

NIP IN OIP, KI SE BODO IZVAJALI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

Seznam izbirnih predmetov, ki se bodo izvajali v šolskem letu 2018/2019, bo objavljen na tej strani, ko bodo prejete in pregledane prijave.

NIP IN OIP, KI SE IZVAJAJO V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

a) neobvezni izbirni predmeti

4. razred:
– Nemščina – N2N
– Računalništvo – NRA
– Šport – NŠP
– Tehnika – NTE

5. razred:
– Nemščina – N2N
– Računalništvo – NRA
– Šport – NŠP
– Tehnika – NTE

6. razred:
– Nemščina – N2N
– Računalništvo – NRA
– Šport – NŠP

 

b) obvezni izbirni predmeti po razredih

7. razred:
– Italijanščina – II1
– Nemščina – NI1
– Likovno snovanje – LS1
– Španščina – ŠI1
– Raziskovanje organizmov v domači okolici – ROD
– Šport za sprostitev – ŠZS

8. razred:
– Italijanščina – II2
– Nemščina – NI2
– Likovno snovanje – LS2
– Poskusi v kemiji – POK
– Raziskovanje organizmov v domači okolici – RDO
– Robotika v tehniki – RVT
– Španščina – ŠI2
– Šport za zdravje – ŠZZ

9. razred:
– Italijanščina – II3
– Izbrani šport nogomet – IŠN
– Nemščina – NI3
– Likovno snovanje – LS3
– Poskusi v kemiji – POK
– Računalniška omrežja – ROM
– Robotika v tehniki – RVT
– Španščina – ŠI3

 

c) obvezni izbirni predmeti, kjer so razredi združeni

– Klekljanje – KL
– Šah – ŠHO/ŠHK
– Turistična vzgoja – TVZ

KJE NAS NAJDETE

Osnovna šola Koseze Ljubljana
Ledarska ulica 23
1000 Ljubljana

Telefon: 01 500 75 00
Telefax: 01 500 75 11

         

KONTAKT ŠOLSKIH SLUŽB

Računovodstvo: 01 500 75 07

Psihologinja: 01 500 75 12

Pedagoginja: 01 500 75 06

Vodja prehrane: 01 500 75 08

Knjižnica: 01 500 75 13

ODPIRALNI ČAS ŠOLE

GLAVNI VHOD

Od 6.15 - 8.20 ter od 14.00 dalje.

Izven navedenega časa je vstop v šolo možen ob prisotnosti dežurnega učenca oz. receptorja ter s pomočjo zvonca v tajništvu.

STRANSKI VHOD

Od 7.20 - 8.30 ter od 14.30 - 16.00.

ODPIRALNI ČAS PARKIRIŠČA

Zapornica je dvignjena:

Od 6.00 - 7.20 ter od 15.00 dalje.

Od 7.20 do 8.10 je možen dostop do parkirišča le za starše učencev 1. razredov ob prisotnosti za to pooblaščene osebe.