All for Joomla All for Webmasters
  NOVICE ·   DOGODKI ·   +386 (1) 500 75 00

PROJEKTI OŠ KOSEZE

Projekti in aktivnosti v kater so vključeni naši učenci in učitelji

DODATNI UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE PRI URI ŠPORTA V 1. TRIADI

Vodja projekta: Emanuel Grgić

Sodelujoči: Miha Dragoš, Barbara Kristan Koren, Mihajlo Milojević, Klavdija Kogovšek, Tomaž Urgl, Antonija Seliškar, Vesna Zore, Nevenka Lapornik, Mirjam Štampar, Nina Es Polšak, Vesna Popit, Darija Peternelj, Alekandra Jamnik, Alenka Agrež, Alenka Lukaček, Jana Urh, Ana Viča Jamnik, Marija Horvatič in Lorieta Pečoler

Glede na številčne oddelke in današnji stil življenja smo mnenja, da bo predmet šport z dvema učiteljema kakovostnejši in intenzivnejši, predvsem pa je pomembno, da bo vsak učenec uspešen in motiviran. Namen skupnega dela je spodbujanje otrok k športnemu načinu življenja, športnemu obnašanju in k humanim medsebojnim odnosom. Z dodatnim učiteljem športa bodo ure kakovostnejše, saj bo poučevanje kompleksnejše. Pri urah bo tako omogočen večji poudarek na koordinaciji, učenju kompleksnejših gibov in omogočen večji individualni pristop k delu s posameznim učencem.

 

Cilji projekta so:

– razvijanje tehnik atletskih elementov,

– pravilno izvajanje različnih športnih prvin,

– razvijanje vzdržljivosti,

– učenje kompleksnejših športnih prvin,

– večji individualni pristop pri delu s posameznikom.

Sodelujoči

Naloge

Časovna opredelitev

Učenci
od 2. – 4. razreda
Izdelava načrta in usklajevanje dela z razrednimi učiteljicami Junij in avgust 2017
Izvajanje programa, zapisanega v letnem načrtu dela učitelja Celo šolsko leto
Sodelovanje s člani tima Celo šolsko leto
Pričakovani dosežki
Učenci bodo utrdili gibalne spretnosti.

Osvojili bodo kompleksnejše športne prvine pri različnih športnih panogah.

Individualni pristop bo omogočil večji napredek posameznika na gibalnem področju.

KJE NAS NAJDETE

Osnovna šola Koseze Ljubljana
Ledarska ulica 23
1000 Ljubljana

Telefon: 01 500 75 00
Telefax: 01 500 75 11

         

KONTAKT ŠOLSKIH SLUŽB

Računovodstvo: 01 500 75 07

Psihologinja: 01 500 75 12

Pedagoginja: 01 500 75 06

Vodja prehrane: 01 500 75 08

Knjižnica: 01 500 75 13

ODPIRALNI ČAS ŠOLE

GLAVNI VHOD

Od 6.15 - 8.20 ter od 14.00 dalje.

Izven navedenega časa je vstop v šolo možen ob prisotnosti dežurnega učenca oz. receptorja ter s pomočjo zvonca v tajništvu.

STRANSKI VHOD

Od 7.20 - 8.30 ter od 14.30 - 16.00.

ODPIRALNI ČAS PARKIRIŠČA

Zapornica je dvignjena:

Od 6.00 - 7.20 ter od 15.00 dalje.

Od 7.20 do 8.10 je možen dostop do parkirišča le za starše učencev 1. razredov ob prisotnosti za to pooblaščene osebe.