All for Joomla All for Webmasters
  NOVICE ·   DOGODKI ·   +386 (1) 500 75 00

OSTALE DEJAVNOSTI

Dejavnosti, ki jih na šoli izvajamo poleg ostalih večjih projektov.

40 LET ZELENE HIŠKE

Vodja dejavnosti:

Osnovna šola Koseze – naša zelena hiška – v tem šolskem letu obeležuje 40-letnico obstoja. Ta dogodek bomo obeleževali preko celega leta, pomembnejša praznovanja pa bodo potekala v štirih večjih vsebinsko zaokroženih sklopih.

 

S praznovanjem bomo pričeli v mesecu oktobru, ko bomo pripravili v sodelovanju s Šolskim skladom jesenski piknik. Glavno praznovanje bo potekalo 2. decembra 2017 ob dnevu odprtih vrat. Obeležitvi okrogle obletnice bo posvečen tudi tradicionalni koncert Kličemo pomlad. Praznovanje pa bomo zaokrožili ob koncu šolskega leta z glasbeno prireditvijo.

SLOVENIJA, RAD BI TE BOLJ SPOZNAL

Vodja dejavnosti:

Kulturna zavest se pri pouku književnosti razvija zlasti preko branja, spraševanja o učinkih prebranega, pa tudi preko stika z aktualnimi književnimi pojavi oz. preko raziskovanja preteklih književnih pojavov, in to kot spremljanje dejavnosti avtorjev, kulturnih dogodkov, spoznavanja književnega sistema in njegovih vlog skozi čas.

VZGOJA ZA AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO – MOJ POGLED NA …

Vodja dejavnosti: Tanja Rašković

Aktivno državljanstvo je ena ključnih kompetenc Sveta Evrope, ki temelji na demokraciji, človekovih pravicah in vladavini prava. Učenci bodo pri pouku DKE, zgodovine in geografije, pa tudi drugih predmetih nadaljevali in nadgrajevali razvoj kritičnega mišljenja, stališč in vrednot, ki so nujni za aktivno sodelovanje v javnem življenju, tako da bodo podali svoj pogled, mnenje o aktualnih dogodkih, komentirali izjave, povezane z našim vsakdanjim življenjem, se opredelili do akcij posameznikov, ki so vezane na civilno iniciativo nekoč in danes. Ob tem se bodo učili tudi socialne in moralne odgovornosti do sebe in drugih, razvijali veščine argumentiranja, reševanja konfliktov …

10
Feb

MOJ POGLED NA STRPNOST

OŠ Koseze, Ljubljana
10.02.2017

V mesecu februarju so si učenci od 6. do 8. razreda v okviru kulturnega praznika ogledali film Gospodična Nemitežit, učenci 9. razreda pa film Sonita.

Preberi več
10
Jan

MOJ POGLED NA BRANJE

OŠ Koseze, Ljubljana
10.01.2017

V mesecu januarju so učenci od 6. do 9. razreda razmišljali o branju. Svoje misli so tudi zapisali in jih objavili na oglasnih deskah.

Preberi več

POVEZOVANJE ŠOLE S ŠIRŠO OKOLICO

Vodja dejavnosti: Nevenka Lapornik

Učenci prvih razredov bodo v okviru sodelovanja s četrtno skupnostjo obiskali Dom starejših občanov v Šiški in za njih pripravili kulturni program ter jim tako polepšali praznovanje novega leta in dneva žena.

V okviru medgeneracijskega sodelovanja bodo pri pouku sodelovali stari starši, ki bodo predstavili igre, s katerimi so se igrali v svoji mladosti.

Pripravili bodo zabavno urico za skupino predšolskih otrok iz vrtca Mojca.

 

Učenci tretjih razredov bodo aktivno sodelovali pri organizaciji kulturne prireditve ob dnevu samostojnosti in enotnosti v četrtni skupnosti Šiška.

 

Šolski Orffovi skupini pa bosta tradicionalno nastopili na različnih prreditvah in festivalih, ki jih organizira MOL.

KJE NAS NAJDETE

Osnovna šola Koseze Ljubljana
Ledarska ulica 23
1000 Ljubljana

Telefon: 01 500 75 00
Telefax: 01 500 75 11

         

KONTAKT ŠOLSKIH SLUŽB

Računovodstvo: 01 500 75 07

Psihologinja: 01 500 75 12

Pedagoginja: 01 500 75 06

Vodja prehrane: 01 500 75 08

Knjižnica: 01 500 75 13

ODPIRALNI ČAS ŠOLE

GLAVNI VHOD

Od 6.15 - 8.20 ter od 14.00 dalje.

Izven navedenega časa je vstop v šolo možen ob prisotnosti dežurnega učenca oz. receptorja ter s pomočjo zvonca v tajništvu.

STRANSKI VHOD

Od 7.20 - 8.30 ter od 14.30 - 16.00.

ODPIRALNI ČAS PARKIRIŠČA

Zapornica je dvignjena:

Od 6.00 - 7.20 ter od 15.00 dalje.

Od 7.20 do 8.10 je možen dostop do parkirišča le za starše učencev 1. razredov ob prisotnosti za to pooblaščene osebe.