NOVICE ·   DOGODKI ·   +386 (1) 500 75 00

ŠOLSKA PREHRANA

VODJA PREHRANE

Mojca Vidmar,
vodja šolske prehrane

KONTAKT

T: 01 500 75 08
E: [email protected]

PRAVILA VEDENJA V JEDILNICI

 • Odmor za malico je od 9.05 do 9.25, odmor za sadje pa od 11.00 do 11.10.
 • Učenci pomalicajo v učilnicah.
 • Sadna malica je organizirana v jedilnici za tiste učence, ki imajo pouk v glasbeni učilnici ali telovadnici.
 • Kosilo poteka od 11.55 do 14.45.
 • V času kosila so v jedilnici le učenci, ki so naročeni na kosilo, in se brez prerivanja v vrsti pomikajo k razdeljevalnemu pultu.
 • V izjemnih primerih (odhod na tekmovanja, izjemni odhodi domov) lahko učenci dobijo kosilo, ne da bi čakali v vrsti, vendar morajo o tem obvestiti dežurnega učitelja oz. vodjo prehrane.
 • V jedilnici so učenci obuti v copate.
 • Učenca/učence, ki se v jedilnici ne obnašajo kulturno in skladno s pravili, dežurni učitelj odstrani iz jedilnice.
 • Učenci kulturno pokosijo in pri tem niso preglasni.
 • Po kosilu pospravijo morebitne ostanke hrane, posodo, pribor in prazno embalažo v ta namen pripravljene posode.
 • V času dnevov dejavnosti in drugih prireditev, ki potekajo izven šolskih prostorov, gredo učenci v jedilnico skozi garderobe, kjer se preobujejo v copate in se nato postavijo v vrsto za kosilo. Učence spremljajo učitelji, ki so bili z njimi na dnevu dejavnosti.
 • Izhod iz jedilnice je dovoljen le skozi garderobne prostore. Učenci OPB skupaj z učiteljem jedilnico zapustijo po desnih stopnicah, ki vodijo iz jedilnice.
 • V času kosila dežurni strokovni delavci šole po vnaprejšnjem razporedu ter pomagajo skrbeti za red in disciplino v jedilnici.
 • Starši morajo poravnati obveznosti za prehrano v predpisanem roku.
 • Dežurstvo učencev v jedilnici poteka od 12.00 do 14.45, dežurajo učenci od 6. do 9. razreda po razporedu razrednikov.
 • Učenci šolske torbe odložijo v prostoru pred jedilnico, in sicer:
  • učenci 5. in 6. razredov na vmesnem stopnišču na poti v garderobo
  • učenci 7. razredov na vmesnem stopnišču na poti z zgornjega hodnika v jedilnico
  • učenci 8. razredov v prostoru pred jedilnico pod vitrino
  • učenci 9. razredov v prostoru pred jedilnico pri klopeh
 • V času kosila dežurni strokovni delavci šole (po vnaprejšnjem razporedu) pomagajo skrbeti za red in disciplino v jedilnici.

KJE NAS NAJDETE

Osnovna šola Koseze Ljubljana
Ledarska ulica 23
1000 Ljubljana

Telefon: 01 500 75 00
Telefax: 01 500 75 11

         

KONTAKT ŠOLSKIH SLUŽB

Računovodstvo: 01 500 75 07

Psihologinja: 01 500 75 12

Pedagoginja: 01 500 75 06

Vodja prehrane: 01 500 75 08

Knjižnica: 01 500 75 13

ODPIRALNI ČAS ŠOLE

GLAVNI VHOD

Od 6.15 - 8.20 ter od 14.00 dalje.

Izven navedenega časa je vstop v šolo možen ob prisotnosti dežurnega učenca oz. receptorja ter s pomočjo zvonca v tajništvu.

STRANSKI VHOD

Od 7.20 - 8.30 ter od 14.30 - 16.00.