NOVICE ·   DOGODKI ·   +386 (1) 500 75 00

SVET ŠOLE OŠ KOSEZE

SVET ŠOLE OŠ KOSEZE

Mitja V. Bavdaž,
Erik Karič,
Irena Kuntarič Hribar,
Eva Premk Bogataj,
Egon Melanšek,
Jernej Savič,
Mojca Černigoj Bizjak,
Greta Mišič,
Emanuel Grgić,
Urška Perko,
Mag. Marina Vrčko

O SVETU ŠOLE

Svet šole je najvišji organ upravljanja zavoda. Deluje v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Odlokom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda.

 

Pristojnosti sveta šole so:

  • imenuje in razrešuje ravnatelja,
  • sprejema program razvoja, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
  • sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole,
  • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
  • obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
  • obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,
  • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

 

Svet šole šteje 11 članov: 5 predstavnikov šole, 3 predstavnike ustanovitelja in 3 predstavnike staršev. Člani imajo štiriletni mandat.

DOKUMENTI

KJE NAS NAJDETE

Osnovna šola Koseze Ljubljana
Ledarska ulica 23
1000 Ljubljana

Telefon: 01 500 75 00
Telefax: 01 500 75 11

         

KONTAKT ŠOLSKIH SLUŽB

Računovodstvo: 01 500 75 07

Psihologinja: 01 500 75 12

Pedagoginja: 01 500 75 06

Vodja prehrane: 01 500 75 08

Knjižnica: 01 500 75 13

ODPIRALNI ČAS ŠOLE

GLAVNI VHOD

Od 6.15 - 8.20 ter od 14.00 dalje.

Izven navedenega časa je vstop v šolo možen ob prisotnosti dežurnega učenca oz. receptorja ter s pomočjo zvonca v tajništvu.

STRANSKI VHOD

Od 7.20 - 8.30 ter od 14.30 - 16.00.

ODPIRALNI ČAS PARKIRIŠČA

Zapornica je dvignjena:

Od 6.00 - 7.20 ter od 15.00 dalje.

Od 7.20 do 8.10 je možen dostop do parkirišča le za starše učencev 1. razredov ob prisotnosti za to pooblaščene osebe.