NOVICE ·   DOGODKI ·   +386 (1) 500 75 00

SVET ŠOLE OŠ KOSEZE

SVET ŠOLE OŠ KOSEZE

Predstavniki MOL:
Irena Horvat
Eva Strmljan Kreslin
Dušan Zajc

Predstavniki staršev:
Mark Selan
Sara Bergman Recek
Jana Zaletel

Predstavniki šole:
Tjaša Žorž
Jana Urh
Urška Perko
Mojca Žalig
Ljubica Lapić

O SVETU ŠOLE

Svet šole je najvišji organ upravljanja zavoda. Deluje v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Odlokom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda.

 

Pristojnosti sveta šole so:

  • imenuje in razrešuje ravnatelja,
  • sprejema program razvoja, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
  • sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole,
  • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
  • obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
  • obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,
  • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

 

Svet šole šteje 11 članov: 5 predstavnikov šole, 3 predstavnike ustanovitelja in 3 predstavnike staršev. Člani imajo štiriletni mandat.

DOKUMENTI

KJE NAS NAJDETE

Osnovna šola Koseze Ljubljana
Ledarska ulica 23
1000 Ljubljana

Telefon: 01 500 75 00

         

KONTAKT ŠOLSKIH SLUŽB

Računovodstvo: 01 500 75 07

Psihologinja: 01 500 75 12

Pedagoginja: 01 500 75 06

Vodja prehrane: 01 500 75 08

Knjižnica: 01 500 75 13

ODPIRALNI ČAS ŠOLE

GLAVNI VHOD

Od 6.30 - 8.20 ter od 14.00 dalje.

Izven navedenega časa je vstop v šolo možen ob prisotnosti dežurnega učenca oz. receptorja ter s pomočjo zvonca v tajništvu.

STRANSKI VHOD

Od 7.20 - 8.30 ter od 14.30 - 16.00.

Dostopnost