All for Joomla All for Webmasters
  NOVICE ·   DOGODKI ·   +386 (1) 500 75 00

VPIS BODOČIH PRVOŠOLCEV

Šolsko leto 2019/2020

VPIS V 1. RAZRED (2019/2020)

Vpisi v 1. razred za šolsko leto 2019/2020 bodo potekali v torek, 12. 2. 2019, in v sredo, 13. 2. 2019, od 8. do 12. ure in od 16. do 19. ure.

 

V 1. razred v šolskem letu 2019/20 vpisujemo otroke, ki so rojeni leta 2013 oziroma bodo v tekočem koledarskem letu dopolnili 6 let.

Šolski okoliš je območje, na katerem imajo starši pravico vpisati otroka v osnovno šolo, ki ima sedež na tem območju. Šolski okoliši so usklajeni z zmogljivostjo šol, to je z največjim možnim številom učencev, ki jih šola skladno z normativi razporedi v oddelke, upoštevajoč učilnice in druge prostore, potrebne za izvedbo osnovnošolskega izobraževanja v eni izmeni.

Seznam ulic in hišnik številk našega šolskega okoliša lahko preverite na spletni povezavi: https://paka3.mss.edus.si/sokol/faces/HouseNum.jspx?Adf-Window-Id=w0&_afrWindowMode=0&SOLA=5062926000&_afrLoop=6618632875605186&_adf.ctrl-state=185y49k4d3_335&_afrRedirect=6618632955453974

 

Zaradi prostorske stiske vpisujemo izključno otroke iz našega šolskega okoliša.

 

Prepis na drugo šolo:

Vpis v 1. razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva, se izvede tako, da starši vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis. O vlogi za prepis odloča zaprošena šola, vendar je predpisano obvezno posvetovanje s šolo šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva. Šola lahko soglaša s prepisom učenca, če s tem ni kršena, glede na zmogljivost šole, primarna pravica drugih staršev, da vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov oz. zagotavljanja novih prostorov, se s tem v šoli v šolskem okolišu, kjer učenci prebivajo, ne zmanjša število oddelkov, kar bi imelo za posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.

 

Odlog šolanja:

Začetek šolanja se lahko odloži za 1 leto na predlog staršev, zdravstvene službe ali na podlagi odločbe o usmeritvi. Če predlog za odlog šolanja podajo starši ali zdravstvena služba, je obvezno ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo. Postopek vodi šolska psihologinja. Če razmišljate o odlogu šolanja, v času vpisa prinesete vlogo za odlog šolanja z utemeljitvijo. Vlogo morata podpisati oba starša.

KJE NAS NAJDETE

Osnovna šola Koseze Ljubljana
Ledarska ulica 23
1000 Ljubljana

Telefon: 01 500 75 00
Telefax: 01 500 75 11

         

KONTAKT ŠOLSKIH SLUŽB

Računovodstvo: 01 500 75 07

Psihologinja: 01 500 75 12

Pedagoginja: 01 500 75 06

Vodja prehrane: 01 500 75 08

Knjižnica: 01 500 75 13

ODPIRALNI ČAS ŠOLE

GLAVNI VHOD

Od 6.15 - 8.20 ter od 14.00 dalje.

Izven navedenega časa je vstop v šolo možen ob prisotnosti dežurnega učenca oz. receptorja ter s pomočjo zvonca v tajništvu.

STRANSKI VHOD

Od 7.20 - 8.30 ter od 14.30 - 16.00.

ODPIRALNI ČAS PARKIRIŠČA

Zapornica je dvignjena:

Od 6.00 - 7.20 ter od 15.00 dalje.

Od 7.20 do 8.10 je možen dostop do parkirišča le za starše učencev 1. razredov ob prisotnosti za to pooblaščene osebe.