All for Joomla All for Webmasters
  NOVICE ·   DOGODKI ·   +386 (1) 500 75 00

PROJEKTI OŠ KOSEZE

Projekti in aktivnosti v kater so vključeni naši učenci in učitelji

MED SEBOJ SI POMAGAMO IN SE VZPODBUJAMO

Vodja projekta: Katja Šolar

Sodelujoči: Alenka Lukaček, Greta Mišič in vsi učitelji

Ta projekt je nastal na pobudo skupnosti učencev šole. Učenci 3. triade so podali pobudo, da bi se starejši učenci z mlajšimi čim bolj družili in tako tudi povezali na različnih področjih: izmenjavali bi si izkušnje na področju učenja, organizirali druženja in si med seboj tudi pomagali. Ena izmed teh akcij je »Zmorem sam«. Učenci 7.−9. razreda bodo ob prihodu v šolo spremljali učence 2. in 3. razreda do garderob in naprej do razredov ter jih tako navajali na večjo samostojnost in odgovornost, hkrati pa tudi vzpostavljali medosebne odnose.

 

Dokončno se bo projekt oblikoval na 1. srečanju Skupnosti učencev (konec septembra 2016).

 

Splošni cilji projekta so:

  • medsebojna pomoč na različnih nivojih šole in razvijanje skupne pripadnosti šole,
  • druženje starejših učencev z mlajšimi,
  • sodelovalno učenje in skupno izpeljane razredne ure.

SODELUJOČI

NALOGE

ČASOVNA OPREDELITEV

Učenci 8. – 9. razreda
S spremljanjem mlajših učencev bodo starejši učenci navajali mlajše na samostojnost in večjo odgovornost, tako da bodo mlajši učenci lahko samostojno odhajali v garderobe in nato do učilnic brez pomoči odraslih.
Celo šolsko leto
Učenci 6. – 9. razreda
Starejši učenci bodo za mlajše pripravili razredne ure na določeno tematiko, ki je vezana na življenje v šoli in tako pripomogli v večji povezanosti med vsemi učenci.
Celo šolsko leto
Učenci 7. – 9. razreda
Učenci bodo po potrebi mlajšim v času OPB nudili pomoč pri učenju.
Celo šolsko leto
Vsi učenci
Na zadnjem srečanju Šolske skupnosti bodo predstavili poz. učenke tega projekta in smernice za delo vnaprej.
Junij 2016
Pričakovani dosežki
  • Učenci se bodo med seboj še bolj povezali in med seboj sodelovali in tako skupaj razvijali pripadnost šoli,
  • konstruktivno bodo iskali predloge za še boljše počutje na šoli,
  • starejši učenci bodo pomagali mlajše navajati na samostojnost in prevzemanje odgovornosti.

KJE NAS NAJDETE

Osnovna šola Koseze Ljubljana
Ledarska ulica 23
1000 Ljubljana

Telefon: 01 500 75 00
Telefax: 01 500 75 11

         

KONTAKT ŠOLSKIH SLUŽB

Računovodstvo: 01 500 75 07

Psihologinja: 01 500 75 12

Pedagoginja: 01 500 75 06

Vodja prehrane: 01 500 75 08

Knjižnica: 01 500 75 13

ODPIRALNI ČAS ŠOLE

GLAVNI VHOD

Od 6.15 - 8.20 ter od 14.00 dalje.

Izven navedenega časa je vstop v šolo možen ob prisotnosti dežurnega učenca oz. receptorja ter s pomočjo zvonca v tajništvu.

STRANSKI VHOD

Od 7.20 - 8.30 ter od 14.30 - 16.00.

ODPIRALNI ČAS PARKIRIŠČA

Zapornica je dvignjena:

Od 6.00 - 7.20 ter od 15.00 dalje.

Od 7.20 do 8.10 je možen dostop do parkirišča le za starše učencev 1. razredov ob prisotnosti za to pooblaščene osebe.