NOVICE ·   DOGODKI ·   +386 (1) 500 75 00

NEOBVEZNI IN OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

BROŠURI NIP IN OIP, KI JIH PONUJAMO V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Prijavnice učenci dobijo pri razrednikih in jih vrnejo do 14. februarja 2019.

 

Izvajali se bodo le predmeti, kjer bo zadostno število prijav.

NIP IN OIP, KI SO PONUJENI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

a) neobvezni izbirni predmeti

4. razred:
– Nemščina – N2N
– Računalništvo – NRA
– Šport – NŠP
– Tehnika – NTE

5. razred:
– Nemščina – N2N
– Računalništvo – NRA
– Šport – NŠP
– Tehnika – NTE

6. razred:
– Nemščina – N2N
– Računalništvo – NRA
– Šport – NŠP

 

b) obvezni izbirni predmeti po razredih

7. razred:
– Italijanščina – II1
– Španščina – ŠI1
– Francoščina – FI1
– Kitajščina – KI1
– Nemščina (začetna) – NI1
– Nemščina (nadaljevalna) – NI1
– Likovno snovanje – LS1
– Šport za sprostitev – ŠZS
– Urejanje besedil – UBE

8. razred:
– Italijanščina – II2
– Španščina – ŠI2
– Francoščina (začetna) – FI1
– Kitajščina (začetna) – KI1
– Nemščina – NI2
– Likovno snovanje – LS2
– Poskusi v kemiji – POK
– Raziskovanje organizmov v domači okolici – ROD
– Multimedija – MME
– Robotika v tehniki – RVT
– Šport za zdravje – ŠZZ

9. razred:
– Italijanščina – II3
– Španščina – ŠI3
– Nemščina – NI3
– Francoščina (začetna) – FI1
– Kitajščina (začetna) – KI1
– Izbrani šport nogomet – IŠN
– Izbrani šport odbojka – IŠO
– Likovno snovanje – LS3
– Kemija v življenju – KEŽ
– Računalniška omrežja – ROM
– Elektronika z robotiko – EZV
– Retorika – RET

 

c) obvezni izbirni predmeti, kjer so razredi združeni

– Šolsko novinarstvo
– Ples
– Šah
– Verstva in etika
– Turistična vzgoja
– Gledališki klub
– Obdelava gradiv – les
– Logika
– Etnologija – način življenja in kulture (8. in 9. razred)

KJE NAS NAJDETE

Osnovna šola Koseze Ljubljana
Ledarska ulica 23
1000 Ljubljana

Telefon: 01 500 75 00
Telefax: 01 500 75 11

         

KONTAKT ŠOLSKIH SLUŽB

Računovodstvo: 01 500 75 07

Psihologinja: 01 500 75 12

Pedagoginja: 01 500 75 06

Vodja prehrane: 01 500 75 08

Knjižnica: 01 500 75 13

ODPIRALNI ČAS ŠOLE

GLAVNI VHOD

Od 6.15 - 8.20 ter od 14.00 dalje.

Izven navedenega časa je vstop v šolo možen ob prisotnosti dežurnega učenca oz. receptorja ter s pomočjo zvonca v tajništvu.

STRANSKI VHOD

Od 7.20 - 8.30 ter od 14.30 - 16.00.

ODPIRALNI ČAS PARKIRIŠČA

Zapornica je dvignjena:

Od 6.00 - 7.20 ter od 15.00 dalje.

Od 7.20 do 8.10 je možen dostop do parkirišča le za starše učencev 1. razredov ob prisotnosti za to pooblaščene osebe.