NOVICE ·   DOGODKI ·   +386 (1) 500 75 00

ZAPOSLENI NA OŠ KOSEZE

UČITELJI (6.-9. razred)

RAZRED

UČITELJ RAZREDNIK

POUČUJE

POMOČNIK RAZREDNIKA

POUČUJE

6.a
Mojca Jager
MAT
Nenad Stojić
ŠPO, IŠN, IŠO
6.b
Nina Strlič
NAR, BIO
Alenka Mehle
MAT
6.c
Zdenka Hiti Kalinger
SLO
Katja Šolar
MAT
7.a
Barbara Dvornik
TJA
Metka Kržišnik Stagličić
socialna pedagoginja
7.b
Barbara Kristan Koren
ŠPO, ŠZS, IŠO
Urška Perko
SLO, LIK
7.c
Zdenka Kregar
TJA
Mojca Vidmar
GOS, vodja prehrane
8.a
Tjaša Žorž
SLO, VZM
Magdalena Možina
KEM, pomočnica ravnateljice
8.b
Petra Madronič
GEO, DKE, ŠAH
Špela Kosec
TIT, FIZ
8.c
Tanja Rašković
GEO, ZGO, DKE
Miroslav Erjavec
LUM, LS
8.a
Nino Ošlak
GUM
Anja Milekšić
Šolska psihologinja
9.b
mag. Marina Vrčko
TJA
Maja Mujkić
RAČ
9.c
Matej Florjančič
ŠPO, ŠZZ
Renata Struna
TJN
9.d
Andreja Rudaš
ZGO
Emina Salkić
BIO, KEM, POK, KEO

UČITELJI, KI NISO RAZREDNIKI ALI POMOČNIKI

UČITELJ

POUČUJE

Janja Lebar ŠI, FI
Nina Mali TJA
Kim Kovač TIT, LS

KJE NAS NAJDETE

Osnovna šola Koseze Ljubljana
Ledarska ulica 23
1000 Ljubljana

Telefon: 01 500 75 00
Telefax: 01 500 75 11

         

KONTAKT ŠOLSKIH SLUŽB

Računovodstvo: 01 500 75 07

Psihologinja: 01 500 75 12

Pedagoginja: 01 500 75 06

Vodja prehrane: 01 500 75 08

Knjižnica: 01 500 75 13

ODPIRALNI ČAS ŠOLE

GLAVNI VHOD

Od 6.15 - 8.20 ter od 14.00 dalje.

Izven navedenega časa je vstop v šolo možen ob prisotnosti dežurnega učenca oz. receptorja ter s pomočjo zvonca v tajništvu.

STRANSKI VHOD

Od 7.20 - 8.30 ter od 14.30 - 16.00.

ODPIRALNI ČAS PARKIRIŠČA

Zapornica je dvignjena:

Od 6.00 - 7.20 ter od 15.00 dalje.

Od 7.20 do 8.10 je možen dostop do parkirišča le za starše učencev 1. razredov ob prisotnosti za to pooblaščene osebe.